Лазерни машини

 

 

 

          Благодарение на непрекъснатото развитие и
     усъвършенстване е постигнато високо качество и
     функционална надежност на създадената гама
     лазери и лазерни машини.

 

          При заявка от страна на клиент, фирмата е в състояние:

       да изработи лазерна машина;
       да извърши инсталирането и при клиента;
       да обучи обслужващ персонал;
       да извършва гаранционно и извънгаранционно поддържане

 

 

 

        Базовата конфигурация на произвежданите лазерни машини за рязане има следните основни технически параметри:

        СО2 ЛАЗЕРЕН ИЗТОЧНИК

 1. Тип на лазерния източник - бързопроточен с надлъжен разряд.
 2. Дължина на вълната на лазерното излъчване - 10,6 μm.
 3. Максимална изходна мощност 850 W.
 4. Номинална изходна мощност 800 W.
 5. Диапазон на регулиране на мощността - 100 - 850 W.
 6. Режим на генериране - непрекъснат.
 7. Време за готовност за работа - 15 min.

        КООРДИНАТНА МАСА

 1. Максимален работен ход: - стандартно изпълнение - 1000х2000 mm. - по заявка - до 1500х2500 mm.
 2. Точност на позициониране по оси X и Y - 0.05 mm.
 3. Максимална скорост на бърз ход - 15 m/min.
 4. Максимална работна скорост - 6 m/min.
 5. Максимална товароносимост 250 kg.

Необходимата площ за инсталиране на машината е около 36 m2.

Консумацията на ел. мощност е не-повече от 14 kW. 

Разхода на сгъстен въздух при работа на машината е не-повече от 1 m3/h. 

Системата за управление е "ЕТА-17" SYSTEM-20.

Машината е комплектована с охладителна система за охлаждане на CO2 лазера.

Специалистите във фирмата са в състояние да решават специфични технологични проблеми, свързани с лазерна обработка на различни видове тръби и профили, както и да създават лазерни машини за серийно производство на детайли от горепосочените материали.